Concept

‘De Koeientuin’ is een initiatief van de familie Hopman. Al jarenlang, meer dan 15 jaar, runnen Theo en Ine Hopman op de grens van de gemeenten Heumen, Wijchen en Nijmegen kaasboerderij ‘De Diervoort’. Nu is er in het nabijgelegen natuurgebied ‘De Overasseltse Vennen’ een probleem met verdroging van de natuur waardoor allerlei zeldzame planten en dieren hier minder goed kunnen leven. Er is ons daarom nadrukkelijk gevraagd om de graslanden op een meer natuurlijke wijze te gaan bewerken.

Komende jaren zullen onze landerijen die grenzen aan de Overasseltse en Hatertse vennen langzaam omgevormd worden naar een natuurgebied. Hier kunnen nog wel koeien grazen, maar niet de 90 koeien die we nu op onze boerderij houden. Op 'De Diervoort' blijven we een aantal koeien houden. De melk van deze koeien zal allemaal gebruikt worden voor het maken van kaas en zuivelproducten. Op de kaasboerderij kunt u dus ook in de toekomst gewoon terecht voor een lekker stuk boerenkaas en overige zuivelproducten, zoals u dat van ons gewend bent.

Wij gaan aan de Kasteelsestraat een nieuw melkveebedrijf oprichten waar op moderne wijze koeien gehouden en gemolken worden. De koeien zullen hier met melkrobots gemolken gaan worden op het moment dat de koe dit zelf graag wil. Ook zullen de koeien op deze nieuwe plek naar buiten kunnen in de omliggende weilanden.

Op dit moment worden er twee stallen gebouwd. De kleinere stal, aan de kant van Overasselt, wordt de jongveestal. Hierin komen de pasgeboren kalfjes, het jongvee en eventueel opslag van voer en machines. De andere stal wordt de stal voor de melkkoeien. In deze stal komen dus ook de melkrobots te staan. Onderaan de pagina ziet u een overzicht van de locatie zoals deze eruit komt te zien wanneer de bouw is afgerond.

De planning is dat we in het voorjaar van 2014 gaan starten met koeien melken op het nieuwe bedrijf. Rond deze tijd zullen we ook een open dag organiseren voor alle belangstellenden. U wordt via deze pagina op de website op de hoogte gehouden.

Wanneer U vragen heeft over ‘De Koeientuin’ kunt u deze altijd mailen naar tpwm.hopman@hetnet.nl. Wij zullen zorgen dat u een antwoord ontvangt.